Mosedag den 15. juni

Den 15 juni mødtes en gruppe af Sortemosens beboere for at udføre diverse opgaver på fællesarealet. Listen over opgaver var lang.

1 Afrette kanter langs fortov mellem blok C og E Spade, trillebør, kost let
2 Fjerne stort væltet træ bag blok A Motorsav svær
3 Hugge brænde af resttræ til brug ved bålpladsen Økse svær
4 Lave stubfakler af resttræ (der ligger ud for blok A) Motorsav svær
5 Rengøre el-skab ved maskinhus Grundrens/algefjerner let
6 Luge omkring planterne på volden ved indkørslen Lugejern middel
7 Græstrimning omkring legeplads, lysstandere, pumpebrønd, solitære træer mv. på fællesarealerne Lugejern, hækkesaks middel
8 Fjerne den store sten ved skorstenen Trillebør, muskler svær
9 Servere kage for det arbejdende folk Kage let
10 Underholde og opmuntre de arbejdende Godt snakketøj let

Der blev arbejdet hårdt. Heldigvis var der tid til frrkost med kolde øl.

Mosedag-juni-2013