Mosedag den 19. april 2020

Årets første Mosedag blev som sædvanlig afholdt i strålende vejr. Der var et meget fint fremmøde.På grund af corona virus blev arbejdet udført i mindre grupper, så vi kunne sikre en fornuftig afstand.Der blev løst rigtig mange opgaver. Affaldsbunkerne fra oprensning af Lises sø blev fordelt, petanquebanen fik ny belægning, havebord blev malet, græskanter blev afrettet, muldvarpeskud blev udjævnet, nedfaldne grene blev fjernet, der blev luget ved rododendron bedet, nyt drænrør ved stien ved nr. 72 – og sikkert andet som jeg ikke så.


Tak til alle der gave en hånd med.