Bemærkninger til dispensation fra Lokalplan nr. 2-309

Bestyrelsen har den 23. oktober indsendt følgende bemærkninger til kommunen:

Sortemose Skov Grundejerforening samt beboerne i nr. 2-12 har modtaget orientering om ansøgning om udvidelse af p-plads på Matr. Nr. 1h Allerød By, Blovstrød, Sortemosevej 2.

Sortemose Skov Grundejerforening er nærmeste nabo til Sortemosevej 2. Området omkring ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 og dele er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (sø).

Ansøgningen vedrører udvidelse af parkeringsarealet på matrikel 1h med 21 pladser ud mod Sortemosevej.

Det kan undre os, at en enkelt kontorbygning beliggende stationsnært igen skal have forøget antal af parkeringspladser. Ideen med de stationsnære erhvervsarealer er jo netop, at det offentlige trafikudbud benyttes. Udover mindre end 10 min. gang til S-station med 10 minutters drift, er der flere buslinier til døren. Vi vil dog klart foretrække udvidelse af parkeringsarealet, fremfor realisering af parkeringshuset.

Vi tilslutter os kommunens vilkår for dispensationen ”At udvidelsen af det eksisterende parkeringsareal skal nedlægges og retableres til grønt område, såfremt man på et senere tidspunkt vælger at benytte muligheden for at etablere parkeringsanlæg i byggefelt 2”.

For at minimere lys- og støjgener for beboere i Sortemosen 2-12, er det vigtigt for os at der foretages en beplantning med stedsegrønne planter ud mod Sortemosevej.

Med venlig hilsen

Sortemose Skov Grundejerforening

Pbv

Poul Skallerup

Forslag til Allerød kommuneplan 2013 i høring

Allerød kommune har netop offentliggjort ‘Forslag til Allerød kommuneplan 2013’. Se nærmere på http://alleroed-kp13.cowi.webhouse.dk/

Forslaget ligger op til at området mellem Sortemosen og Ny Allerødgård ændres fra landzone til byzone og udlægges til blandet bolig og erhverv.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte vores holdning og plan for evt. indsigelse.

Inspiration til energirenovering

Allerød Kommune ønsker at understøtte boligejernes energirenovering af egen bolig. I samarbejde med Energitjenesten tilbyder Allerød Kommune derfor vores grundejerforening et lokalt arrangement ”For enden af villavejen”. Arrangementet giver inspiration til energirenovering i netop vores boligområde.

Arrangementet indebærer, at Energitjenesten kommer på besøg lørdag den 9. november kl. 13.30 til ca. 17.00

De medbringer en mobil udstilling med gode råd om energibesparelser. Herudover foretager Energitjenesten, på dagen, en grundig energi-gennemgang af to lokale huse. Under gennemgangen vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Efterfølgende har yderligere 10 boligejere mulighed for en kort energi-gennemgang af deres hus. Under de korte gennemgange har boligejeren mulighed for at få belyst energispørgsmål, som er specielle for netop deres boliger.

Arrangementet er gratis for grundejerforeningen og boligejerne. Foreningen udvælger i samarbejde med Allerød Kommune de to huse, som får en grundig gennemgang.

Foreløbigt program:

13.30 til ca. 14.00: Velkomst og samlet information om dagen /ved formand for grundejerforening og Energitjenesten

14.00 til ca. 15.00: Gennemgang af to huse, hvor naboerne har mulighed for at kigge med / ved Energitjenesten. De to huse gennemgås samtidig, med hver sin konsulent fra Energitjenesten

15.00 til 16.00 / 16.30: Alle samles ved Energitjenestens stand (maskinhuset) og der vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål og booke individuelle korte besøg (ialt 10 personer får denne mulighed)

Ca. 16.30: Den fælles del slutter og Energitjenesten går rundt på de korte husbesøg.

 

Pleje af den østlige mose

Care4Nature har nu afsluttet opgaven med at rydde den østlige mose. For at nå så meget som muligt, havde grundejerforeningen lovet at hjælpe med de to sidste dage. Et lille arbejdshold stillede op og hjalp til. Det var hårdt arbejde – tusind tak for indsatsen.

Arbejdsholdet (Preben kom desværre ikke med på billedet)

Arbejdshold

 

 

Det færdige resultat:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Beskæring og bortkørsel:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

fejebakke