Indsigelse mod Allerød Kommuneplan 2013

Sortemose Skov Grundejerforening har gjort indsigelser mod den nye kommuneplan. Se indsigelse og bilag.

Som det fremgår af indsigelsen er der sendt kopi til Miljøministeriet og Naturstyrelsen.

Vi har endvidere fremsendt kopi til Blovstrød vandværk, Blovstrødlisten, Grundejerforeningerne i Blovstrød og DN Allerød.

Vi håber det ved fælles hjælp lykkes at få forhindret, at et område på ca. 12 ha. ved Ny Allerødgård (plannummer BL.BE.02) overføres fra landzone til byzone med henblik på opførelse af blandet bolig og erhverv.