Lokalplan

I 2007 blev der vedtaget en lokalplan for bebyggelsen i Sortemosen. Planen fastlægger hvordan ændringer i bebyggelsen skal udføres.

Det er vigtigt at sætte sig ind i lokalplanens krav, inden der påbegyndes ændringer i de enkelte rækkehuse.

Planen finder du her Lokalplan 2-298.

Et par eksempler på bygningsændringer:

Eftersiolering af tag
Tilbygning mod nord

Lukket for kommentarer.