Oprydning på hængesækken – vinter 2018

I forbindelse med frostvejret har en lille arbejdsgruppe (hver for sig – eller i grupper) arbejdet med oprydning på hængesækken.

Der har i flere år ligget væltede træstammer ud over hængesækken der besværliggør slåning af bevoksningen. Endvidere har der flere steder været opvoksning af mindre buske og træer.

I løbet af nogle uger har Niels, Berthel, Anders, Preben og Poul fået savet træstammerne op og slæbt stammer og grene ind på land. En stor tak til arbejdsholdet.

Arbejdet i Mosen er startet

I strålende vejr startede Juan sin praktik her i Mosen. Efter indkøb af arbejdstøj gik vi i gang.

Vi fik fjernet en den af de affaldsbunker der lå (for) tæt på hængesækken, og fik klippet en del bevoksning ned, som skyggede for udsynet over hængesækken. Planen er at flytte alt grenaffald og fjerne uønsket bevoksning der ligger mellem stierne og hængesækken. Samtidig prøver vi at samle grenaffaldet i kompakte bunker.

Senere skal vi også have fjernet noget bevoksning på selve hængesækken (hvis ikke vandstanden er for høj) og nogle af de mange små bøgetræer der vokser op i skoven.

Her et billede af Birgitte og Juan.

Pleje af mosen

Så har Care4Nature afsluttet arbejdet i den nordlige mose. Sidste år fik vi fjernet buskadset på den midterste del af hængesækken, og i år fik vi så ryddet op i de to ender af hængesækken og langs kanterne.

Grundejerforeningen bidrog med et arbejdshold på fem mand (Berthel – nr. 2, Bent – nr. 12, Preben – nr. 56, Poul – nr. 60 og Bent – nr. 70.) Der blev arbejdet ialt 9 timer fordelt over to dage.  Ialt har vi altså bidraget med 45 timers arbejde. En stor tak til arbejdsholdet.

Hermed lidt billeder fra arbejdet:

Arbejde i mosen - 1 Arbejde i mosen - 2 Arbejde i mosen - 3 Arbejde i mosen - 4 Arbejde i mosen - 5 Arbejde i mosen - 6

 

Arbejde i mosen – video 1

Arbejde i mosen – video 2

Billeder taget efter afslutning af arbejdet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pleje af den østlige mose

Care4Nature har nu afsluttet opgaven med at rydde den østlige mose. For at nå så meget som muligt, havde grundejerforeningen lovet at hjælpe med de to sidste dage. Et lille arbejdshold stillede op og hjalp til. Det var hårdt arbejde – tusind tak for indsatsen.

Arbejdsholdet (Preben kom desværre ikke med på billedet)

Arbejdshold

 

 

Det færdige resultat:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Beskæring og bortkørsel:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

fejebakke

Pleje af mosen

Tirsdag den 24 september:

 

Vi var tre fremmødte til dagens arbejde. Der blev arbejdet ihærdigt i flere timer med at fjerne træer fra hængesækken.

Heldigvis var vejret godt, og der var kun lidt vand i mosen. Her er Bent og Berthel igang med arbejdet.

Oprykning af træer

I næste uge vil Care4Nature fjerne noget af randbevoksningen. Så bliver der igen lidt arbejde til os, med at fjerne træaffald fra hængesækken.

 

 

Bølleblåfugl i Sortemosen

Formanden modtog den 24. juni følgende mail fra Kurt Borella:

“Jeg synes du skal vide at der er genfundet en (på Sjælland) meget sjælden blåfugl (dagsommerfugl) i Sortemosen. Sidst set i 1980,erne. Det drejer sig om bølleblåfugl, der lever på mosebølle. 
Der er kun 5 flyvesteder på Sjælland, så det er en seværdighed der skal passes på. Det gør man ved selvfølgelig ikke at indfange arten, samt at bevare mosebøllebuske og sørge for at de har masser af lys.
Det er et par unge fyre som har studeret sommerfugle i mosen i sidste uge, der fandt 4 eksemplarer af arten.
Yderligere et argument for at lave målrettet pleje af mosefladerne med henblik på specielt at forbedre forholdene for denne art”