Forslag til plejeplan for fællesområdet

På baggrund af en diskussion på generalforsamlingen i 2014, har bestyrelsen fået Kurt Borella til at udarbejde et forslag til plejeplan vore grundejerforeningens fællesarealer. Plejeplan forslag – fællesområdet

Der er rundsendt et spørgeskema til alle om plejeplanen, og 28 husstande har besvaret skemaet. Der er et meget stor flertal, der er positivt stemt for planens forslag. Se vedhæftede oversigt over besvarelserne.

Planen kan naturligvis ikke gennemføres straks, men det er bestyrelsens holdning, at planen i de kommende år skal være rettesnor for de konkrete forslag der godkendes af generalforsamlingen.

Lukket for kommentarer.