Vedligeholdelse af støjhegn

I løbet af sommeren har Klavs (nr. 4) foretaget en større vedligeholdelse af støjhegnet ud mod Sortemosevej.

Støjhegn

Støjhegnet er en dobbelt trækonstruktion der er fyldt op med sand for at absorbere så meget støj som muligt. Den fiberdug (fibertex) der hindrer sandet i at falde ud bliver desværre nedbrudt af vejrliget, og det bevirker at sandet falder ud.

Ialt er der repareret 79 felter á 90 cm´s bredde. Deraf er de 35 tømt for resterne af det oprindelige indhold af jord mm, foret med Fibertex og genfyldt med grus, mens de resterende 44 blot er repareret og efterfyldt med grus.

I forbindelse med tømningen af felterne i støjhegnet har Klavs også fjernet udgåede Efeu samt en enkelt levende, da det er tydeligt at hegnet lider under den tætte bevoksning der tydeligvis holder på fugtigheden og dermed fremmer forvitringen af træet.

En stor tak til Klavs for de mange timers arbejde med at vedligeholde støjhegnet. Vi kan nu alle glæde os over, at det igen fungerer optimalt.

Pleje af mosen

Tirsdag den 24 september:

 

Vi var tre fremmødte til dagens arbejde. Der blev arbejdet ihærdigt i flere timer med at fjerne træer fra hængesækken.

Heldigvis var vejret godt, og der var kun lidt vand i mosen. Her er Bent og Berthel igang med arbejdet.

Oprykning af træer

I næste uge vil Care4Nature fjerne noget af randbevoksningen. Så bliver der igen lidt arbejde til os, med at fjerne træaffald fra hængesækken.

 

 

Sommerfest den 31. august

Der var tilmeldt 21 deltagere til årets sommerfest, der blev afholdt i fin vejr. Mange hjalp til med teltrejsning, indkøb, madlavning, borddækning etc. Det blev en hyggelig aften med megen snak over bordet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Preben sørger for udskæring af mørbraden, der som sædvanlig var meget lækker.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bent uddelte gaver til vinderne af årets petanque turnering. Førstepræmien gik i år til Bethel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mosedag den 31. august

Der var fremmødt en lille – men meget effektiv – gruppe af Sortemosens beboere til Mosedagen. Vi nåede stort set alle planlagte opgaver. Specielt rydning af ukrudt på volden krævede arbejde.

Volden ryddes med buskrydder, le og hækkesaks.Mosedag-aug-2013-4

Søren tager kampen op mod dunhammer.Mosedag-aug-2013-3

Inger luger ved rhododendronbedet.Mosedag-aug-2013-1

Der blev heldigvis også tid til en øl!Mosedag-aug-2013-2